SVARBU ŽINOTI

Pelno mokestis 22%
PVM 25%
Darbuotojų pajamų mokestis Progresinis
Užsienio darbuotojams taikomas pajamų mokestis 25%
Darbdavio soc.draudimo įmoka 14,1%
Privalomas papildomos pensijos kaupimas 2% nuo darbo užmokesčio

PVM tarifas 25%.

Įmonė privalo registruotis PVM mokėtoja Norvegijoje kai apyvarta už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas viršija 50 000 NOK.

Prašymas įtraukti į PVM mokėtojų registrą pateikiamas per el.deklaravimo sistemą Altinn. 

PVM deklaracija teikiama ir PVM mokestis mokamas kas du mėnesius.

Jei įmonė nėra įsisteigusi ir nevykdė veiklos Norvegijoje, bet iš Norvegijos įsigytos prekės ar paslaugos buvo skirtos jūsų įmonės veiklai Lietuvoje ar kitoje šalyje vykdyti, ir jei  pirkimo sąskaitose-faktūrose buvo priskaičiuotas norvegiškas PVM 25 procentai, tokiu atveju atsiranda teisė susigrąžinti Norvegijoje sumokėtą PVM. Pavyzdžiui, jei sąskaitoje faktūroje už dalyvavimą konferencijoje ar viešbučio paslaugas Norvegijoje buvo nurodytas Norvegijos PVM 25%, tai šį sumokėtą PVM galima susigrąžinti.

Terminas pateikti paraišką PVM susigrąžinimui už praėjusius kalendorinius metus yra iki rugsėjo 30 d.

NUF yra užsienio įmonės filialas Norvegijos. 

Ši registracijos forma yra labiausiai tinkama Lietuvos įmonėms norinčioms pradėti veiklą Norvegijoje.

Privalumai lyginant su kitomis juridinio asmens formomis:

 • NUF nėra privalomas įstatinis kapitalas
 • Filialo registracijos adresas gali būti Lietuvoje
 • Filialo valdymas vyksta iš Lietuvos, todėl nėra privaloma turėti biuro Norvegijoje
 • Nėra būtina įdarbinti ir mokėti darbo užmokestį vadovui
 • Darbuotojai, atliekantys darbą Norvegijoje, gali būti komandiruoti iš Lietuvos
 • GPM, soc.draudimo įmokos ir pelno mokestis tam tikrai atvejais gali būti mokami Lietuvoje.

Svarbu! 

Užsienio įmonių filialams NUF yra privaloma pilna buhalterinė apskaita atitinkanti Norvegijos apskaitos ir mokesčių teisės aktus.

Lietuvos įmonės prieš pradėdamos vykdyti veiklą Norvegijoje privalo registruoti NUF Norvegijos Registrų centre ir gauti norvegišką organizacijos numerį.

NUF filialo steigimas Norvegijoje įprastai užtrunka 4 savaites.

Įmonės arba veiklos registravimas Norvegijoje

Visi subjektai, kurie vykdo verslo veiklą turi turėti norvegišką organizacijos numerį. Tas pats galioja ir toms įmonėms, kurios  turi tik Norvegijoje dirbančius darbuotojus.

Norvegiškas organizacijos numeris suteikiamas užsiregistravus Registrų centre Brønnøysundregistrene.

Užsienio įmonė yra atsakinga už veiklą Norvegijoje. Jei užsienio įmonė yra individuali įmonė, ji taip pat bus laikoma individualia įmone Norvegijoje.

Sutarčių su klientais registravimas Norvegijoje

Užsienio įmonės privalo pateikti informaciją apie sudarytas sutartis su klientais bei deklaruoti savo darbuotojus, dirbančius kiekviename projekte.

Tai netaikoma, jei įmonės klientas yra privatus asmuo. Tokiu atveju darbuotojai turi būti registruoti NAV darbuotojų registre pateikiant A-melding deklaraciją.

Registravimasis PVM mokėtoju Norvegijoje

Įmonė privalo registruotis PVM mokėtoja Norvegijoje kai apyvarta už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas viršija 50 000 NOK.

Prašymas įtraukti į PVM mokėtojų registrą pateikiamas per el.deklaravimo sistemą Altinn. 

Privalomas auditas atsiranda kai:

 • Veiklos pajamos pasiekia 7 mln. NOK 
 • Balansinio turto vertė yra didesnė nei 27 mln. NOK 
 • Vidutinis darbuotojų skaičius yra didesnis nei 10 etato ekvivalentų.

Darbo sutartyje privalo būti nurodyti veiksniai, svarbūs darbo santykiams, įskaitant:

šalių tapatybę, darbo vietą, darbo aprašymą ar darbuotojo pareigas, darbo pradžios datą, darbo laiką ir pertraukų trukmę, informacija apie kolektyvines darbo užmokesčio sutartis, reglamentuojančias darbo santykius.

Norvegijos Darbo kodeksas nustato kai kurių darbo sąlygų minimalius reikalavimus:

 • Darbo užmokestis – jei sutartas minimalus atlyginimas, jis turi būti ne mažesnis  nei nustatytas pramonės sektoriaus kolektyvinėje sutartyje.
 • Apmokėjimas už viršvalandžius – nuo 40 proc. iki 100 proc. priklausomai nuo viršvalandžių pobūdžio
 • Bandomasis laikotarpis – iki 6 mėnesių.
 • Atostogų trukmė – 4 savaitės ir 1 diena.
 • Atostoginių išmoka – ne mažiau nei 10,2% nuo metinio atlyginimo.
 • Įspėjimo terminai – nuo 1 iki 6 mėnesių priklausomai nuo darbuotojo amžiaus ir darbo stažo.

Norvegijoje bendro įstatymu nustatyto minimalaus atlyginimo nėra, išskyrus devynis pramonės sektorius: 

 • Statybų sektorius
 • Laivų statyklų sektorius 
 • Žemės ūkio sektorius
 • Žuvininkystė sektorius
 • Valymo paslaugų sektorius 
 • Elektros darbų sektorius
 • Gabenimo keliais paslaugų sektorius
 • Keleivių pervežimo autobusu paslaugų sektorius
 • Viešbučių, restoranų ir maitinimo sektorius

Minimalus darbo užmokestis nustatytas sektorių kolektyvinėse sutartyse yra skirtas apsaugoti užsienio šalių darbuotojus nuo blogesnių darbo sąlygų bei užtikrinti tinkamą atlygį už darbą. Kolektyvinėse sutartyse taip pat yra nustatyti reikalavimai ir kitoms darbo sąlygoms, tokioms kaip apmokėjimas už viršvalandžius, darbas pamainomis ar naktimis, atostogų trukmė ir kt. 

 • Su profesiniu specialybės išsilavinimu – 230 NOK/val. 
 • Be profesinio išsilavinimo, bet turintis bent metus patirties – 216 NOK/val.
 • Be profesinio išsilavinimo, neturintis patirties statybų sektoriuje 207,40 NOK/val. 

Įmonė, ketinanti vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą ir nuomoti darbuotojus Norvegijoje, privalo registruotis Norvegijos Darbo inspekcijos laikinojo įdarbinimo agentūrų registre. Kiekvienais metais įmonė privalo pateikti ataskaitą, patvirtinančią, kad atitinka keliamus reikalavimus darbuotojų nuomai vykdyti, ir tokiu būdu registracija yra pratęsiama. Jei iki nustatyto termino ataskaita nepateikiama, personalo įdarbinimo įmonė išbraukiama iš registro ir netenka teisės vykdyti darbo nuomą.

Naujos taisyklės įsigaliojo nuo 2023 m. balandžio 1 d., ženkliai sugriežtinusios darbuotojų nuomą iš laikinojo įdarbinimo įmonių esant laikinam darbo jėgos poreikiui (t. y. sezoninius darbuotojus). Pakeitimai susiję su Darbo kodekso nuostata, kad darbuotojai turi būti įdarbinti nuolatiniam darbui.

Aplinkybės, kurioms esant galima nuomotis darbuotojus iš personalo įdarbinimo įmonių:

 • Laikinam nuolatinių darbuotojų pavadavimui atostogų, nedarbingumo ir panašių situacijų metu.
 • Užsiregistravusius asmenis Darbo rūpybos institucijoje NAV, 
 • Sutarus su darbuotojų sąjungos atstovais, jeigu įmonė yra susaistyta kolektyvinės sutarties su tam tikro dydžio profesine sąjunga.

Nuo 2023 m. balandžio 1 d. įsigalioja draudimas statybų sektoriuje arba su ja dirbančioms įmonėms nuomotis darbuotojus per įdarbinimo agentūras Osle, Viken ir buvusiame Vestfold regione.

Nuo 2013 m. liepos 1 d. darbo nuomos ir samdančioji įmonė bus solidariai atsakingos už atlyginimo, atostogų išmokų ir kitų išmokų, kylančių iš vienodo požiūrio principo, mokėjimą.

Solidari atsakomybė taikoma tiekėjams ir subrangovams sutarčių grandinėje pramonės šakose, kuriose taikomos bendrosios pramonės kolektyvinės sutartys. Solidari atsakomybė reiškia, kad užsakovas atsako už nevykdomus rangovo įsipareigojimus. Solidari atsakomybė apima darbo užmokesčio, išskaičiuoto pajamų mokesčiui ir darbdavio soc.draudimo įmokų skolas tais atvejais, kai rangovai nevykdo įsipareigojimų darbuotojams ir valstybės biudžetui. Todėl užsakovas turėtų imtis veiksmų užtikrinti, kad rangovai laikytųsi savo įsipareigojimų tiek darbuotojams, tiek valdžios institucijoms.

Rangovas gali kreiptis į atitinkamą valstybės instituciją dėl atleidimo nuo solidariosios atsakomybės pateikdamas prašymą ir reikalingus dokumentus, pasirašytus abejų sutarties pusių. Paraiškos teikiamos kiekvienai rangovo sutarčiai.

Užsienio piliečiai ne iš ES/EEE šalių, kurie ketina dirbti Norvegijoje, turi turėti leidimą gyventi.

Norint įdarbinti asmenį, kuris nori persikelti į Norvegiją

Kad darbuotojas galėtų kreiptis dėl leidimo gyventi ir dirbti, įmonė turi jam pateikti konkretų darbo pasiūlymą užpildant Užsienio darbuotojų tarnybos UDI darbo pasiūlymo formą. Darbdavys gali kreiptis darbuotojo vardu, jei prašymas pateikiamas išduoti leidimą gyventi kvalifikuotiems darbuotojams ir sezoniniams darbuotojams.

Norint įdarbinti asmenį, kuris jau gyvena Norvegijoje

Darbdavys privalo patikrinti, ar užsienio darbuotojas turi galiojantį leidimą gyventi Norvegijoje prašant parodyti leidimo gyventi šalyje kortelę arba susisiekti su UDI tarnyba.

Asmenys, kurie atvyko į Norvegiją kaip darbuotojai migrantai kvalifikuotam darbui ir turi leidimą gyventi pas darbdavį Norvegijoje, gali pakeisti darbdavį nesikreipdami dėl naujo leidimo gyventi. Tačiau jie turi dirbti tokį patį kvalifikuotą darbą kaip ir anksčiau ir ne blogesnėmis sąlygomis, kurioms buvo išduotas leidimas.

Asmenys, atvykę į Norvegiją kaip darbo migrantai, įprastai turi leidimą gyventi, kuriame nurodytas konkretus darbdavys. Tokiu atveju tai bus nurodyta gyvenamosios vietos kortelėje pvz. „virtuvės darbuotojas X svečių namuose“. Darbuotjas, norėdamas keisti darbdavį turi kreiptis dėl naujo leidimo dirbti pas naują darbdavį.

Darbdaviai, samdantys užsienio darbuotojus, neturinčius tinkamo tipo leidimo gyventi, gali būti nubausti bauda arba net įkalinti.

Kai kuriais atvejais nereikia leidimo gyventi, jei darbuotojas yra komandiruojamas į Norvegiją tam tikram laikotarpiui ir jo darbo santykiai atitinka nustatytus  kriterijus.

Susiekime aptarti detaliau ukrainiečių komandiravimo į Norvegiją galimybes!

Darbuotojui, ketinančiam tik dirbti, bet ne imigruoti į Norvegiją, yra suteikiamas identifikacinis D numeris. Jis skirtas užsienio darbuotojui, neturinčiam Norvegijos asmens tapatybės numerio (asmens kodo). D numeris naudojamas bendraujant su Norvegijos institucijomis, užsisakant mokesčių išskaitymo kortelę, pateikiamas darbdaviui, kad darbdavys galėtų deklaruoti institucijoms darbuotojo pajamas ir mokesčius.

Visi užsienio darbuotojai, ketinantys dirbti Norvegijoje, turi atlikti asmens tapatybės patikrinimą (toliau ID kontrolė), kurį atlieką Norvegijos mokesčių administratorius. ID kontrolė atliekama kas 5 metus.

ID kontrolė reikalinga mokesčių kortelei gauti, pagal kurią darbdavys išskaičiuoja iš darbo užmokesčio nustatytą mokesčių dydį. Neatlikus asmens tapatybės patikrinimo, mokesčių kortelė nebus išduota. Neturint mokesčių kortelės nuo algos nuskaičiuojama 50% mokesčių. 

Dėl atvykimo laiko ID kontrolei atlikti darbuotas turi iš anksto internetu registruotis Norvegijos mokesčių inspekcijoje. ID kontrolės metu darbuotojas turi pateikti: 

 • Asmens dokumentą
 • Darbo sutartį arba kitą dokumentą, rodantis, kad darbuotojas turi darbo pasiūlymą. 
 • Užpildytą mokesčių kortelės paraišką RF-1209 „Prašymas išduoti mokesčių kortelę užsienio piliečiams“.
 • Leidimą gyventi, kai to reikalaujama.

OTP yra privaloma darbuotojų papildomos pensijos  kaupimo sistema. Papildomai šalia valstybinio socialinio draudimo įmokų darbdavys kas mėnesį į papildomą pensijų fondą darbuotojo naudai perveda ne mažiau 2 proc. nuo asmens atlyginimo prieš mokesčius. Sulaukus pensijos amžiaus darbuotojui priklausys papildoma išmokama iš privačios pensijų bendrovės.

Turite klausimų jums aktualia tema? Susisiekime aptarti!

Mūsų tikslas - sklandi Jūsų veikla Norvegijoje!

Susisiekite nemokamai konsultacijai